Международна конференция

 26. – 28. септември 2016, Великотърновски университет “Св. Св. Кирил и Методий”

В края на август 2016 г. се навършват 100 години от началото на Румънската кампания на Централние сили 1916-1917, по време на която германски, български, австро-унгарски и турски войски са изправени срещу румънски, руски и сръбски военни части. Въпреки тази мултинационалност на бойното поле, в общественото сънание на западния свят то потъва в забрава в продължение на десетилетия. В ярък контраст с това е централното значение на тази военна кампания за националната памет в България и Румъния. Големият брой ранени и загинали, насилието спрямо цивилното население, насилственото му прогонване, бежанските потоци и промените в държавните граници оставят дълбоки следи в политката и обществото и от двете страни. Сто години след събитието се оказва, че тематизирането на Румънската кампания предизвиква особен интерес не само в България и Румъния, но и сред западни изследователи, които разглеждат Първата световна война като глобален конфликт и насочват поглед към този военен театър.

Международната конференция, фокусирайки върху културноисторическите категории опит и памет, предлага възможност на учени от България, Германия, Гърция, Румъния, Русия, Съединените Щати, Сърбия и Швейцария да дискутират и съпоставят резултатите от актуалните си изследвания във връзка с Румънската кампания 1916-1917.  Транснационални и локални изследвания, анализи на индивидуални възприятия и национални наративи допринасят за оформянето на мултиперспективен поглед върху събитията, който да бъде адекватен на комплексния характер на опита и паметта, свързани с този военен театър. Не на последно място се проследяват и сигнификантни трансферни процеси, действащи извън времевите рамки на събитието и отвъд държавните граници.

Multinational elements of the Field Marshal von Mackensen army group crossing the Danube River December 1916. © IWM (Q 87155), http://www.iwm.org.uk/collections/item/object/205081606

fu-logo шу_лого logo-vtu-ver Logo_Fritz_Thyssen_Stiftung BKM_Vorschau_de