Организатори

Д-р Гундула Гален е сътрудник на Департамента по Нова история на Свободния университет в Берлин. Неийните научни интереси са в областта на военната история на 18. до 20. век, на колективната биография, историята на опита (Erfahrungsgeschichte) и медицинската история. Дисертацията на Гундула Гален е посветена на Баварския офицерски корпус от 1815 до 1866 г. Тя беше сътрудник в проекта „Първата световна война на Балканите“, финансиран от Deutsche Forschungsgemeinschaft, в рамките на който изследва опита на немските участници във войната срещу Румъния. Нейният актуален изследователски проект е на тема „Психично травматизирани германски офицери от Първата свеитовна война“.

Minkov

Доц. д-р Стефан Минков е директор на Центъра по военна история и археология към ШУ „Епископ Константин Преславски“. Той е изследвал окупационния режим на Антантата в България 1918-1920 и българо-германското военно управление в Добруджа през Първата световна война. Д-р Минков беше партньор по проекта „Първата световна война на Балканите“, финансиран от Deutsche Forschungsgemeinschaft от 2008 до 2012. Неговите научни интереси са в областта на военната история на 19. до 20. век, на Първата световна война, историята на балканските народи, на нациите и национализма в Югоизточна Европа.

 

Деница Петрова е следвала Българска филология в ШУ „Епископ Константин Преславски“, история и политология в университета в Потсдам. От 2008 до 2012 тя бе сътрудник последователно към Катедрата по военна история на Потсдамския университет и към Департамента по Нова история на Свободния университет в Берлин, където е понястоящем докторант. Тя разработва дисертация в рамките на проекта „Първата световна война на Балканите“, финансиран от Deutsche Forschungsgemeinschaft. Нейните научни интереси са в областта на Първата световна война и свързаната с нея културна памет, на военните коалиции, политическите съюзи и обществата в Централна и Източна Европа от 19. до 20. век и на дигиталната хуманитаристика.

Foto_O_Stein_klein

Д-р Оливър Щайн е е сътрудник на Департамента по Нова история на Свободния университет в Берлин. Неговите научни интереси са в областта на немската военна история от 18. До 20. Век. След дисертационен проект, защитен в Потсдамския университет, посветен на немската политика по армейското въоражаване от 1890 до1914 г. Той се посвещава на проблеми на транснационалостта, интеркултурните контакти и историята на опита (Erfahrungsgeschichte). От 2008 до 2012 той бе сътрудник в проекта „Първата световна война на Балканите“ финансиран от Deutsche Forschungsgemeinschaft, в рамките на който изследва германската представа за българите от 1878 до 1918 г. Понастоящем е координатор на ръководения от проф. д-р Оливър Янц международен ХЕРА-проект „Making War, Mapping Europe – Militarized Cultural Encounters, 1792-1920“ и публикува за германските военни в Османската империя преди 1918.


fu-logo шу_лого logo-vtu-ver Logo_Fritz_Thyssen_Stiftung BKM_Vorschau_de