Проектът

Първата световна война на Балканите. Румънската кампания на Централните сили 1916- 1917 – културен трансфер и културно доминиране във военни коалиции

Българо-германският изследователски проект фокусира върху реалност, възприемане и значение на военния поход на германски, австро-унгарски, български и турски войски срещу Румъния 1916-1917. Предмет на изследване са онези културни особености, които проявяват своето влияние през 20. век. Партньорите във военната коалиция на Централните сили, която само на пръв поглед изглежда хармонична, са разгледани като носители на различни военни култури, те различно осмислят, помнят и инструментализират събитията. На този фон са анализирани форми на възприемане на другото/чуждото, на културно доминиране и културен трансфер. Не събитието, а неговото колективно възприемане и културологичното му значение са основен предмет на научния интерес.

Конференции

Първата световна  война на Балканите – преспективи и методи на изследване (21.05.2007-24.05.2007, Варна), научно съобщение (на немски).
Първата световна война на Балканите. Нова проблематика и перспективи (12. до 14. октомври 2009, Виена), научно съобщение (на немски).

Публикации

Gundula Gahlen (Hrsg.), Feldpost 1916/17. Die Briefe und Tagebücher des Oberleutnants August Dänzer aus Siebenbürgen und Rumänien (2012).
Der Erste Weltkrieg auf dem Balkan. Perspektiven der Forschung, hrsg. v. Jürgen Angelow unter Mitarbeit von Gundula Gahlen u. Oliver Stein, Berlin 2011.
The Central Powers’Romanian Campaign 1916/17. Coalition war, experience, perception and commemoration from German and Bulgarian perspectives, an Archival Research Guide within CENDARI.


dfg_logo_schriftzug_blau_458_75  fu-logo   uni_potsdam_logo   шу_лого